Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Paulina Marczak
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2018 roku
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2016r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Korekta Oświadczenia Majątkowego za 2015r