Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Elżbieta Tomaszewska
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenia na 30 dni od dnia ślubowania - 2018 r
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2018 rok