Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu, Radnych Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych publikowane do 01.01.2012 dostepne są w archiwalnej wersji BIP UG Wąwolnicy www.wawolnica.netbip.pl

WZÓR - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

 
Oświadczenia Majątkowe za 2015r.

Oświadczenia Majątkowe za 2014r.

Oświadczenia Majątkowe za 2013r.
           Wójt Gminy - Rafał Plewiński (oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014r.)

Oświadczenia Majątkowe za 2012r.

Oświadczenia Majątkowe za 2011r. (archiwum .zip part1, part2, part3, part4 )

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Marciniak
(2012-01-18 09:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Krzesiński
(2016-11-16 08:50:11)