Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sporządził: Data sporządzenia:  2009-01-01
Osoba odpowiedzialna:  Data upublicznienia: 2009-01-01

 

esp.wawolnica.pl   Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urzędu Gminy Wąwolnica

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest podstawowym komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego - EUP realizującego ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


 Wersja: 2    Wprowadził do systemu: Łukasz Marciniak dnia 2009-05-26 08:50
Zatwierdził do publikacji: Łukasz Marciniak dnia 2009-05-26 08:58
pobierz w formacie pdf

 Biuletyn odwiedziło 40620 osób.
Redaktor biuletynu: Łukasz Marciniak
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego