Rejestr zmian


Opis zmianyGdzie zmienionoData zmianyKto zmienił
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/64/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:50
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/65/11 rady gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:50
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2012.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:50
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do odliczenia podatku leśnego na 2012r.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:50
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:50
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wąwolnica nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 1385/2 w miejscowości Wąwolnica, gm. Wąwolnica.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:50
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy WąwolnicaPrawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:50
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:49
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 11:49
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy WąwolnicaPrawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:39
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:37
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:35
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wąwolnica nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 1385/2 w miejscowości Wąwolnica, gm. Wąwolnica.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:34
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:30
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do odliczenia podatku leśnego na 2012r.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:26
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2012.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:24
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/65/11 rady gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:22
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/63/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w spawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 10:20
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/64/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 27 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 09:56
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 08:31
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy wąwolnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 08:29
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy wąwolnica z dnia 27 października 2011r w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań.Prawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-11-08
godz. 08:27
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu do przetargu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Wąwolnica: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w m. Wąwolnica Budżet i przetargi ---> Oferty przetargowe z siwz 2011-10-31
godz. 14:08
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu do przetargu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Wąwolnica: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w m. Wąwolnica Budżet i przetargi ---> Oferty przetargowe z siwz 2011-10-31
godz. 14:07
Wojciech Skowronek
Zatwierdzenie dokumentu X SESJA RADY GMINY WĄWOLNICARada Gminy ---> Sesje rady 2011-10-31
godz. 10:59
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu X SESJA RADY GMINY WĄWOLNICA Rada Gminy ---> Sesje rady 2011-10-31
godz. 09:18
Łukasz Marciniak
Zatwierdzenie dokumentu do przetargu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY : ZP.271.IV.2011Budżet i przetargi ---> Oferty przetargowe z siwz 2011-10-25
godz. 14:35
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu do przetargu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY : ZP.271.IV.2011 Budżet i przetargi ---> Oferty przetargowe z siwz 2011-10-25
godz. 14:34
Wojciech Skowronek
Zatwierdzenie dokumentu Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rokPrawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-10-18
godz. 10:55
Łukasz Marciniak
Dodanie dokumentu Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rokPrawo lokalne ---> Uchwały rady 2011-10-18
godz. 10:47
Łukasz Marciniak
Poprzednia strona        Strona: 2      Następna strona
 Biuletyn odwiedziło 40620 osób.
Redaktor biuletynu: Łukasz Marciniak
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego