UWAGA: Zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Oświadczenia majatkowe zostały usunięte ze względu na upłynięcie 6 letniego okresu przechowywania.