Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w Gminie Wąwolnica.


Urząd Gminy Wąwolnica

ul. Lubelska 39 24-160 Wąwolnica

pok. 12            tel./fax. 81 8825031

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba wybierz wybierz brak brak brak brak brak