Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Marcin Łaguna
Telefon:
81 8825001
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Wójt Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenia na 30 dni od dnia ślubowania - 2018 r
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Wójt Gminy
Opis: Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2018r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015r.