Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Renata Marczak
Telefon:
81 8825001, 81 8825072 wew.35
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Skarbnik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Skarbnik
Opis: Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2018 roku
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015r.