Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Wąwolnica
Urząd Gminy Wąwolnica
Adres:  
ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
Telefon:  
81 88 25 072
Fax:  
81 88 26 103
E-mail:  
gmina@wawolnica.pl

Sołectwa

Zadania Sołectw:
 
1. Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania.
2. Współdziałania z Radą Gminy i jej komisjami oraz Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
3. Organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa.
4. Podejmowanie działań na rzecz ładu, porządku i estetyki w sołectwie.
5. Wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne.
6. Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa.

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Gabriel Siwiec Stanowisko: Sołectwo Bartłomiejowie
1
Teresa Ścibior Stanowisko: Sołectwo Celejów
2
Władysław Kędziora Stanowisko: Sołectwo Grabówki
3
Grażyna Gąska Stanowisko: Sołectwo Huta
4
Robert Kałdonek Stanowisko: Sołectwo Karmanowice
5
Waldemar Zawisza Stanowisko: Sołectwo Kębło
6
Jerzy Gąsiorowski Stanowisko: Sołectwo Łąki
7
Bogumiła Sarnowska Stanowisko: Sołectwo Łopatki
8
Anna Wysocka Stanowisko: Sołectwo Łopatki Kolonia
9
Grzegorz Sygnowski Stanowisko: Sołectwo Mareczki
10
Anna Piłat Stanowisko: Sołectwo Rąblów
11
Stanisław Ścibior Stanowisko: Sołectwo Rogalów
12
Grażyna Abramek Stanowisko: Sołectwo Stanisławka
13
Bogumiła Daczyńska Stanowisko: Sołectwo Wąwolnica
14
Sławomir Krajewski Stanowisko: Sołectwo Zarzeka
15
Elżbieta Tusińska Stanowisko: Sołectwo Zawada
16
Tadeusz Szyszka Stanowisko: Sołectwo Zgórzyńskie
17
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność