Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Wąwolnica
Herb Urząd Gminy Wąwolnica

Piątek 23.12.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2012

 • plik pdf - UCHWALA 101 12.pdf UCHWALA 101 12.pdf
  (65.87 KB)
  w sprawie zaciągnięcia długoterminowegokredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętychzobowiązań
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:37:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:32:10)
 • plik pdf - UCHWALA XIII 88 12.pdf UCHWALA XIII 88 12.pdf
  (81.29 KB)
  w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-03-22
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:54:51)
 • plik pdf - UCHWALA XIII 87 12.pdf UCHWALA XIII 87 12.pdf
  (63.92 KB)
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-03-22
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:52:54)
 • plik pdf - UCHWALA XIII 85 12.pdf UCHWALA XIII 85 12.pdf
  (62.76 KB)
  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-03-22
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:51:00)
 • plik pdf - UCHWALA XII 83 11.pdf UCHWALA XII 83 11.pdf
  (74.86 KB)
  w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach zlokalizowanej w m. Łopatki.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-01-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:55:58)
 • plik pdf - UCHWALA XVII 99 12.pdf UCHWALA XVII 99 12.pdf
  (78.5 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-07-31
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:41:29)
 • plik pdf - UCHWALA XIV 89 12.pdf UCHWALA XIV 89 12.pdf
  (67.66 KB)
  w sprawie podziału Gminy Wąwolnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-04-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:49:32)
 • plik pdf - UCHWALA 107 12.pdf UCHWALA 107 12.pdf
  (67.29 KB)
  wsprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:31:03)
 • plik pdf - uchwala XIX 110 12.pdf uchwala XIX 110 12.pdf
  (65.28 KB)
  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żytaprzyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:21:11)
 • plik pdf - UCHWALA XIV 93 12.pdf UCHWALA XIV 93 12.pdf
  (63.17 KB)
  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-04-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:44:59)
 • plik pdf - UCHWALA XIV 92 12.pdf UCHWALA XIV 92 12.pdf
  (63.17 KB)
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracjisłużących do naliczania podatków odnieruchomości, rolnego i leśnego.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-04-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:45:49)
 • plik pdf - UCHWALA XIV 91 12.pdf UCHWALA XIV 91 12.pdf
  (63.18 KB)
  w sprawielikwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicachzlokalizowanej w m. Łopatki.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-04-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:46:37)
 • plik pdf - UCHWALA XIV 90 12.pdf UCHWALA XIV 90 12.pdf
  (62.61 KB)
  w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-04-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:48:59)
 • plik pdf - UCHWALA XIII 86 12.pdf UCHWALA XIII 86 12.pdf
  (65.02 KB)
  w sprawie podziału Gminy Wąwolnica na okręgi wyborcze.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-03-22
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:53:58)
 • plik pdf - UCHWALA XIII 84 12.pdf UCHWALA XIII 84 12.pdf
  (65.11 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-03-22
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:36:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:51:54)
 • plik pdf - UCHWALA XVI 96 12.pdf UCHWALA XVI 96 12.pdf
  (63.66 KB)
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-06-21
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:42:08)
 • plik pdf - UCHWALA XV 95 12.pdf UCHWALA XV 95 12.pdf
  (62.55 KB)
  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-05-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:43:47)
 • plik pdf - UCHWALA XV 94 12.pdf UCHWALA XV 94 12.pdf
  (65.45 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-05-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:44:17)
 • plik pdf - uchwala XIX 116 12.pdf uchwala XIX 116 12.pdf
  (61.04 KB)
  w sprawie odbieraniaodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:20:37)
 • plik pdf - uchwala XIX 115 12.pdf uchwala XIX 115 12.pdf
  (59.74 KB)
  w sprawie określeniaterminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:22:27)
 • plik pdf - uchwala XIX 112 12.pdf uchwala XIX 112 12.pdf
  (64.61 KB)
  w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewnaprzyjmowanej do obliczenia podatkuleśnego na 2013 r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:17:13)
 • plik pdf - uchwala XIX 111 12.pdf uchwala XIX 111 12.pdf
  (67.13 KB)
  w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących naterenie Gminy Wąwolnica na rok 2013.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:23:19)
 • plik pdf - UCHWALA XVIII 105 12.pdf UCHWALA XVIII 105 12.pdf
  (78.29 KB)
  wsprawie zmiany do uchwały Nr IX/58/03Rady Gminy Wąwolnica z dnia 18 września 2003r. w sprawie określenia zasadusytuowania i funkcjonowania placówek handlu detalicznego oraz zakładówgastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, a także ustalenialiczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscemsprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:29:39)
 • plik pdf - UCHWALA XVIII 106 12.pdf UCHWALA XVIII 106 12.pdf
  (67.67 KB)
  wsprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:30:22)
 • plik pdf - uchwala XVIII 104 12.pdf uchwala XVIII 104 12.pdf
  (64.24 KB)
  w sprawie zmiany uchwały w sprawieokreślenia statutów Sołectw GminyWąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:26:43)
 • plik pdf - uchwala XVIII 102 12.pdf uchwala XVIII 102 12.pdf
  (65.26 KB)
  w sprawie podziału Gminy Wąwolnica naobwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:16)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:28:15)
 • plik pdf - UCHWALA XVIII 100 12.pdf UCHWALA XVIII 100 12.pdf
  (66.18 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:33:05)
 • plik pdf - UCHWALA XVII 98 12.pdf UCHWALA XVII 98 12.pdf
  (67.19 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-07-31
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:33:40)
 • plik pdf - UCHWALA XVI 97 12.pdf UCHWALA XVI 97 12.pdf
  (64.29 KB)
  wsprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-06-21
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:35:15)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:42:56)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 124 12.pdf UCHWAŁA XXI 124 12.pdf
  (64.69 KB)
  w sprawie ustalenia zasadusytuowania na terenie Gminy Wąwolnica miejsc sprzedaży i podawania napojówalkoholowych.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:33:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:04:08)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 123 12.pdf UCHWAŁA XXI 123 12.pdf
  (68.83 KB)
  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojówalkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:33:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:03:09)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 120 12.pdf UCHWAŁA XXI 120 12.pdf
  (65.81 KB)
  w sprawiewieloletniej prognozy finansowej
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:33:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:15:11)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 119 12.pdf UCHWAŁA XXI 119 12.pdf
  (85.54 KB)
  wsprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:33:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:14:42)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIX 117 12.pdf UCHWAŁA XIX 117 12.pdf
  (63.49 KB)
  wsprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Wąwolnica zorganizacjami pozarządowymi w latach 2013-2015
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:33:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:24:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIX 114 12.pdf UCHWAŁA XIX 114 12.pdf
  (65.14 KB)
  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:33:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:24:40)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIX 113 12.pdf UCHWAŁA XIX 113 12.pdf
  (72.97 KB)
  w sprawie określeniawysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-10-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:33:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:26:09)
 • plik pdf - XVIII 103 12.pdf XVIII 103 12.pdf
  (65.15 KB)
  w sprawie określenia przystankówkomunikacyjnych których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wąwolnica orazwarunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:32:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:29:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 129 12.pdf UCHWAŁA XXI 129 12.pdf
  (65.36 KB)
  wsprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:32:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:11:10)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 128 12.pdf UCHWAŁA XXI 128 12.pdf
  (67.04 KB)
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:32:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:06:49)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 127 12.pdf UCHWAŁA XXI 127 12.pdf
  (66.09 KB)
  W sprawie określenia wzorudeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanejprzez właściciela nieruchomości.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:32:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:06:18)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 126 12.pdf UCHWAŁA XXI 126 12.pdf
  (67.46 KB)
  w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi orazustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:32:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:05:14)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXI 125 12.pdf UCHWAŁA XXI 125 12.pdf
  (64.03 KB)
  wsprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyWąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2012-12-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:32:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 15:04:41)
 
 
ilość odwiedzin: 262965

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X