Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Wąwolnica
Herb Urząd Gminy Wąwolnica

Czwartek 22.12.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wiadomości

Informuję,

 

że 16 grudnia 2016 r. , o godz. 13.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica

odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

(-) Tadeusz Szyszka


Informuję,


że  12 grudnia  2016 r. , o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym z przewodniczącymi pozostałych Komisji i ich zastępcami oraz z udziałem Wójta Gminy.
Posiedzenie będzie poświęcone ostatecznemu opiniowaniu projektu budżetu na 2017 r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu,
Finansów, Inwestycji
i Gospodarki Mieniem Komunalnym
(-) Ewa Żybura

 


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Gminy Wąwolnica

 

Dokument źródłowy


OGŁOSZENIE

 

Informuję, że 22 września 2016 r. , o godz. 10.00,
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica
odbędzie się wspólne posiedzenie:
  Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym,
Komisji Spraw Społecznych, oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

                   Przewodnicząca                 
Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji
                                                                                                                       i Gospodarki Mieniem Komunalnym

                                                                                                                                     (-) Ewa Żybura                   


OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. weryfikacji użytków i klas gruntów oraz ich gleboznawczej klasyfikacji na terenie gminy Wąwolnica

 

Dokument źródłowy

 

OGŁOSZENIE

 

Wyniki konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąwolnicy z dnia 04.08.2016

 

 

Dokument źródłowy


OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica

 

Dokument źródłowy


OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w dniu 21 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Wąwolnica

 

Dokument źrodłowy


OGŁOSZENIE

 

Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąwolnicy z dnia 08.07.2016

 

Dokument źródłowy


OGŁOSZENIE

 

W sprawie unieważnienia konkursu z dnia 31.05.2016 na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąwolnicy

 

Dokument źródłowy


OGŁOSZENIE z dnia 24.06.2016

 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o publicznym transporcie zbiorowym na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Wąwolnica w 2017 roku.

 

Dokument źródłowy

 


 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2016 r. o godzinie 9.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Wąwolnica

 

Dokument źrodłowy


KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WĄWOLNICY Z DNIA 31.05.2016 r.

 


OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w dniu 31 maja 2016 r. o godzinie 9.00 odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wąwolnica

 

Dokument źrodłowy


KONKURS NA DYREKTORA GIMNAZJUM W WĄWOLNICY Z DNIA 19.05.2016R

Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 14.06.2016r


OGŁOSZENIE

Informuję, że  20 maja 2016 r. , o godz. 8.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym, Komisji  Spraw Społecznych, oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Komisji Budżetu (?)
(-) Ewa Żybura


Ogłoszenie

 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Wąwolnica odbędzie się 29.03.2016 r. o godz. 9.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica

 


 

Ogłoszenie

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym odbędzie się 16 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica

 

Przewodnicząca

Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji

i Gospodarki Mieniem Komunalnym

(-) Ewa Żybura

 


 

 

 

 
 
 

OGŁOSZENIE

 

Wspólne posiedzenie

Komisji Rady Gminy Wąwolnica odbędzie się 25.02.2016r. (czwartek) o godz. 9:00

w Szkole Podstawowej w Wąwolnicy

 

Przewodniczący Komisji

    Spraw Społecznych

    Michał Chmielnicki

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Wąwolnica informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokumentację i nadzór na przebudowę ujęć wód w Rąblowie i Karmanowicach

 


 

OGŁOSZENIE
 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 6/16
 
 
 

 

OGŁOSZENIE
 
 
Informuję, że Rada Gminy Wąwolnica, odroczyła obrady XIV sesji
 
z dnia 15 stycznia 2016r. na dzień 20 stycznia 2016 r. na godzinę 9.00.
 
 
 
      Przewodnicząca 
 
Rady Gminy Wąwolnica
 

 

   (-) Ewa Wierzbicka

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy uprzejmie informuje że poszukuje
 
osoby  do pracy w ośrodku na stanowisko pracownika socjalnego 
 
Umowa na czas określony na zastępstwo
 
 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2016 r. o godzinie 9.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Wąwolnica

 

Dokument źrodłowy

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2016 r. o godzinie 12.00 w sali Domu Kultury w Wąwolnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Posiedzenie poświęcone będzie planowanym zmianom organizacji oświaty.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

Michał Chmielnicki

 

 

Dokument źrodłowy


OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2015r odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Wąwolnica

 

Dokument źrodłowy


OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015r.(czwartek) Urząd Gminy Wąwolnica będzie nieczynny

 

Wójt Gminy

Marcin Łaguna

 

 

Dokument źródłowy


OGŁOSZENIE

 

      Dnia 22 grudnia 2015r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

      Posiedzenie będzie poświęcone planowanym zmianom organizacji oświaty.

 

                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                      Spraw Społecznych

                                                                      Michał Chmielnicki

Dokument źródłowy


Lokalna Organizacja Turystyczna "Kraina Lessowych Wąwozów" zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii
funkcjonalno-przestrzennej rozwoju turystyki Krainy Lessowych Wąwozów na Obszarze Funkcjonalnym Powiśle.

OGŁOSZENIE o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym wraz z przewodniczącymi pozostałych komisji i ich zastępcami oraz z udziałem  p. Wójta. 


Wyniki konsultacji społecznych w sprawie współpracy gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016


INFORMACJA

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 16 listopada zostało odwołane. 


INFORMACJA

26 listopada o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016 i ustalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Miejsce posiedzenia- sala konferencyjna Urzędu Gminy Wąwolnica.

 

Przewodnicząca

Komisji Budżetu,Finansów,Inwestycji

i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Ewa Dudzińska-Żybura


Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia programu działania z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Propozycja programu konsultacji


INFORMACJA

W dniu 16.11.2015r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych poświęcone reorganizacji oświaty.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

                                                                                      Michał Chmielnicki


Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym (pismo z dnia 30 września 2015 r. znak PT3.0723.I.2015.DAV/132)


INFORMACJA

Informuję, że w dniu 16 października 2015r. przesłałem do Wojewody Lubelskiego odpowiedź w sprawie dotyczącej wskazania obiektów na terenie gminy Wąwolnica z potencjalnym przeznaczeniem na zakwaterowanie cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce.    

Wójt Gminy Wąwolnica

Marcin Łaguna

 


INFORMACJA

Informuję, że 22 października 2015r. o godz. 9.000 w Urzędzie Gminy Wąwolnica (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wąwolnica. W trakcie posiedzenia będą poruszane kwestie dot. min. planowania przestrzennego, zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

Przewodnicząca

Komisji Budżetu,Finansów,Inwestycji

i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Ewa Dudzińska-Żybura

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji lini kolejowej

Informujemy, że wszelkie publikowane informacje do dnia 01.01.2012 na portalu www.wawolnica.netbip.pl dostępne są w części archiwalnej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąwolnica bip.wawolnica.pl/archiwum

 

INFORMACJA Wójta Gminy Wąwolnica w sprawie Strzelnicy Sportowej

INFORMACJA

Od miesiąca maja 2015r. w Urzędzie Gminy Wąwolnica na stanowisku Doradcy został zatrudniony Pan Grzegorz Dunia ? wieloletni pracownik samorządowy.

 Z poważaniem

Wójt Gminy Wąwolnica
Marcin Łaguna


OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM


Oferta organizacji pozarządowej "WAWEL" w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica (1)


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica (2)


Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica


Zaproszenie do konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2015.


Zarządzenie 207/14 w sprawie powołania zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsiach Wąwolnica i Zarzeka


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp Ośrodka Gminnego Wąwolnica


INFORMACJA

W dniu 20 czerwca 2014r. /piątek/ Urząd Gminy Wąwolnica będzie nieczynny


Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Celejów nr 390

Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Rąblów 86/8

Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Rąblów 86/9

Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Rąblów 86/10

Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Rąblów 86/11

Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Rąblów 86/12

Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Rąblów 86/13


Zarządzenie Wójta Gminy Wąwolnica nr 202/14 w sprawie odwołania zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsiach Wąwolnica i Zarzeka


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 418/1

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 418/3

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 376/2


Studium zmiana wyłożenie publiczne - tekst

Studium zmiana wyłożenie publiczne - rysunek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica - Rąblów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica - Kolonia Łopatki

 

OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego (OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego

Ogłoszenie przyjmowanie zgłoszeń kandydatów


Zawiadomienie konsultacje


Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica - Rogalów


Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Rąblów 86/9

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Łąki 376/2

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Celejów 390

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Rąblów 418/1

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Rąblów 418/3

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Rąblów 86/8

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Rąblów 86/10

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Rąblów 86/11

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Rąblów 86/12

Ogłoszenie o 2 przetargu ustnym nieograniczonym Rąblów 86/13

 


Zaproszenie do konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2014.

Zarządzenie | Projekt uchwały | Formularz do konsultacji | Projekt Programu | Informacja o wynikach konsultacji

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica - Rąblów

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica - Kol Łopatki

 

Zaproszenie do konsultacji   Programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.

Projekt uchwały | Formularz do konsultacji | Ogłoszenie o wynikach konsultacji

 


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Celejów 390

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Łąki 376/2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Rąblów 86/8

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Rąblów 86/9

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Rąblów 86/10

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Rąblów 86/11

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Rąblów 86/12

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Rąblów 86/13

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Rąblów 418/1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Rąblów 418/3

WYKAZ nieruchomości do sprzedaży sierpień 2013


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykonanie otworu badawczego ?Celejów GT-1? o głębokości 3500 m w celu rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w obrębie działki 378/2 według ewidencji gruntów w miejscowości Celejów, gm. Wąwolnica, pow. puławski, województwo lubelskie


Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się


 
Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Marciniak
(2012-01-12 13:41:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Krzesiński
(2016-12-09 10:48:57)
 
 
ilość odwiedzin: 262618

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X