Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Wąwolnica
Herb Urząd Gminy Wąwolnica

Czwartek 22.12.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi z SIWZ

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  położonych na terenie gminy Wąwolnica 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Data zamieszczenia: 15.12.2016r 11:45:21

 


Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  położonych na terenie gminy Wąwolnica 

Protokół z otwarcia ofert

 

Data zamieszczenia: 28.11.2016r 11:55:41 

 

Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w gminie Wąwolnica oraz z zapewnieniem finansowania

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data zamieszczenia: 22.11.2016r 16:13:43

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  położonych na terenie gminy Wąwolnica 

Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3 | Załącznik nr 3a | Załącznik nr 4 | Załącznik nr 5 | Załącznik nr 6 | Załącznik nr 7 | Załącznik nr 8

 

Data zamieszczenia: 18.11.2016r 16:55:45

 

Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w gminie Wąwolnica oraz z zapewnieniem finansowania

 

Protokół z otwarcia ofert

 
Data zamieszczenia: 03.11.2016r 10:43:43

Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w gminie Wąwolnica oraz z zapewnieniem finansowania

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

 
Data zamieszczenia: 31.10.2016r 09:10:43

Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w gminie Wąwolnica oraz z zapewnieniem finansowania

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

 
Data zamieszczenia: 28.10.2016r 12:21:43
 

Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w gminie Wąwolnica oraz z zapewnieniem finansowania

Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3 | Załącznik nr 3a | Załącznik nr 4 | Załącznik nr 5 | Załącznik nr 6 | Załącznik nr 7 | Załącznik nr 8

 

Data zamieszczenia: 26.10.2016r 10:20:45


Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wąwolnica 

Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o wyborze ofertyOgłoszenie o udzielenie zamówienia


 

Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 2015/2016 z dnia 14.08.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu  | SIWZ | Załączniki | Informacja o wyborze oferty | Informacja o udzieleniu zamówienia


Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Załączniki


Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wąwolnica

Ogłoszenie o zamówieniu. | Formularz ofertowy | SIWZ | Zał. 1 - oswiadczenie art. 22 | Zał. 2 - wykaz usług | Zał. 3 - oświadczenie art. 24 | Zał. 4 - grupa kapitałowa | Zał. 5 - wykaz narzędzi | Zał. 6 - wzór umowy( z dnia 22-05-2015r.)       . Informacja o wyborze oferty |  Informacja o udzieleniu zamówienia


Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wąwolnica

Ogłoszenie o zamówieniu. | Formularz ofertowy | SIWZ | Zał. 1 - oswiadczenie art. 22 | Zał. 2 - wykaz usług | Zał. 3 - oświadczenie art. 24 | Zał. 4 - grupa kapitałowa | Zał. 5 - wykaz narzędzi | Zał. 6 - wzór umowy

( z dnia 13-01-2015r.)         Informacja o wyborze oferty | Informacja o udzieleniu zamówienia


Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wąwolnica

Ogłoszenie o zamówieniu. | Formularz ofertowy | SIWZ | Zał. 1 - oswiadczenie art. 22 | Zał. 2 - wykaz usług | Zał. 3 - oświadczenie art. 24 | Zał. 4 - grupa kapitałowa | Zał. 5 - wykaz narzędzi | Zał. 6 - wzór umowy

( z dnia 22-12-2014r.)          Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wąwolnica

Ogłoszenie o zamówieniu. | Formularz ofertowy | SIWZ | Zał. 1 - oswiadczenie art. 22 | Zał. 2 - wykaz usług | Zał. 3 - oświadczenie art. 24 | Zał. 4 - grupa kapitałowa | Zał. 5 - wykaz narzędzi | Zał. 6 - wzór umowy


Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 2014/2015

Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Budynek przeznaczony na cele społeczno-kulturalne w Wąwolnicy
Ogłoszenie o zamówieniu | Dokumenty ogólne | Kosztorysy i przedmiar | Dokumentacja techniczna |

Sprostowanie ( omyłka pisarska, wzór umowy) | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty | Informacja o udzieleniu zamówienia


 Teren turystyczny w centrum miejscowości Wąwolnica

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu | Dokumenty ogólne | Dokumentacja | Przedmiar | Kosztorys ofertowy | Informacja o udzieleniu zamówienia


Modernizacja drogi gminnej na cz. dz. nr 853 w Karmanowicach od km 0+015 do km 0+200

Ogłoszenie o zamówieniu | Kosztorys ofertowy i przedmiar | Dokumentacja, SIWZ | Zawiadomienie o wyborze oferty | Informacja o udzieleniu zamówienia


Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o zmianie ogłoszenia | Zawiadomienie o wyborze oferty | Informacja o podpisaniu umowy


Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wąwolnica Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U. S S116 (Gmina Wąwolnica Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U. S S116

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

SIWZ | Załączniki | Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok | Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok


Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wąwolnica

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ | Mapa z przebiegiem dróg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ | Dodatek Nr 10 - STWiOR | Dodatek Nr 11 - Kosztorys Ofertowy | Dodatek Nr 12 -Projekt budowlano-wykonawczy | Dodatek Nr 13 - Przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ | załącznik 1 | załącznik 2 | załącznik 3załącznik 4 | załącznik 5 | pozostałe załączniki

Odpowiedzi na zapytania: odp1 | odp2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 2012/2013

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ | załącznik 1 | załacznik 2 | załącznik 3 | załącznik 4 | załącznik 5 | załącznik 6 | załącznik 7 | załącznik 8 | załącznik 9 | załącznik 10 | załącznik 11

Zmiana treści SIWZ 13.08.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamowienia


Wykonanie rowu B odprowadzającego wody przesiąkowe ze zbiorników wodnych Wąwolnica

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ | formularz_ofertowy _i _oświadczenia | przedmiar_robót | STWiOR | profil | mapa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.07.2012


Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego w m. Karmanowice gm. Wąwolnica ( dz. nr 258/1 )

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ | formularz_ofertowy | Oswiadczenie_art_22 | Oswiadczenie_art_24 | Oswiadczenie_art_24_dla_fizycznych | Wykaz_osob | Wykaz_wykonanych_robot

Projekt budowlano-wykonawczy | Boisko_Karmanowice_Kosztorys_ofertowy | Boisko_Karmanowice_Przedmiar | Boisko_Karmanowice_STWIOR

 

Wyjaśnienie treści SIWZ (nr ogłoszenia 138302-2012) z dnia 11.05.2012

Wyjaśnienie treści SIWZ (nr ogłoszenia 138302-2012) z dnia 15.05.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.05.2012

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 13.06.2012


 

 

 
Wytworzył:
(2012-04-30)
Udostępnił:
Łukasz Marciniak
(2012-04-30 11:47:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Krzesiński
(2016-12-15 12:09:11)
 
 
ilość odwiedzin: 262642

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X