Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu, Radnych Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych publikowane do 01.01.2012 dostepne są w archiwalnej wersji BIP UG Wąwolnicy www.wawolnica.netbip.pl

Nazwa komórki: Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od objęcia stanowiska treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok treśćinformacje
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2018 roku treśćinformacje
Nazwa komórki: Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Wójt Gminy
Oświadczenia na 30 dni od dnia ślubowania - 2018 r treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018 treśćinformacje
Oświadczenie za 2018 rok treśćinformacje
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2018r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok treśćinformacje
Oświadczenie składane na dzień 30 kwietnia 2018 roku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015r. treśćinformacje