Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Wąwolnica
Herb Urząd Gminy Wąwolnica

Piątek 23.12.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2014

 • plik pdf - UCHWAŁA XXXV 191 14.pdf UCHWAŁA XXXV 191 14.pdf
  (65.34 KB)
  w sprawie zmiany Uchwały NrXXVII/134/09 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 12 lutego 2009r. w sprawiezatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-04-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:47:14)
 • plik pdf - UCHWAŁA III 7 14.pdf UCHWAŁA III 7 14.pdf
  (61.93 KB)
  w sprawie wyboru Przewodniczącego iWiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-12-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:43:49)
 • plik pdf - UCHWAŁA III 6 14.pdf UCHWAŁA III 6 14.pdf
  (61.83 KB)
  w sprawiepowołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-12-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:43:24)
 • plik pdf - UCHWAŁA II 5 14.pdf UCHWAŁA II 5 14.pdf
  (61.17 KB)
  w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustaleniawynagrodzenia Wójta Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-12-09
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:19:58)
 • plik pdf - UCHWAŁA II 4 14.pdf UCHWAŁA II 4 14.pdf
  (68.8 KB)
  w sprawie:powołania stałych komisji Rady Gminy Wąwolnica, określenia liczby członkówkomisji i ich składu osobowego.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-12-09
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:26:57)
 • plik pdf - UCHWAŁA II 3 14.pdf UCHWAŁA II 3 14.pdf
  (61.74 KB)
  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-12-09
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:28:01)
 • plik pdf - UCHWAŁA I 2 14.pdf UCHWAŁA I 2 14.pdf
  (59.62 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA I 1 14.pdf UCHWAŁA I 1 14.pdf
  (59.36 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIV 185 14.pdf UCHWAŁA XXXIV 185 14.pdf
  (64.83 KB)
  w sprawie wyrażenia zgodyna wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-03-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:53:13)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIV 184 14.pdf UCHWAŁA XXXIV 184 14.pdf
  (67.99 KB)
  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąwolnica naokręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranychw każdym okręgu.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-03-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:50:09)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIII 183 14.pdf UCHWAŁA XXXIII 183 14.pdf
  (69.01 KB)
  w sprawie określenia warunków odpłatności zapomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach Wieloletniego Programu Wspierania Finansowego Gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania nalata 2014-2020?
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-02-13
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:59:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIII 182 14.pdf UCHWAŁA XXXIII 182 14.pdf
  (70.5 KB)
  w sprawiewyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Wąwolnica projektu ?Profesjonalnae-Administracja? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-02-13
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:26:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:58:25)
 • plik pdf - UCHWAŁA III 11 14.pdf UCHWAŁA III 11 14.pdf
  (64.86 KB)
  w sprawie określeniawzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składaniadeklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-12-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:25:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:45:49)
 • plik pdf - UCHWAŁA III 10 14.pdf UCHWAŁA III 10 14.pdf
  (58.89 KB)
  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-12-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:25:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:19:04)
 • plik pdf - UCHWAŁA III 9 14.pdf UCHWAŁA III 9 14.pdf
  (60.06 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-12-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:25:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:26:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 213 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 213 14.pdf
  (65.47 KB)
  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żytaprzyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:21:16)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 212 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 212 14.pdf
  (63.22 KB)
  w sprawie wprowadzenia zmian wuchwale Nr III/15/2002 Rady GminyWąwolnica z dnia 30 grudnia 2002r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:23:46)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 210 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 210 14.pdf
  (74.6 KB)
  w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:25:08)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIV 189 14.pdf UCHWAŁA XXXIV 189 14.pdf
  (66.46 KB)
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych naterenie Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-03-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:57:42)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIV 188 14.pdf UCHWAŁA XXXIV 188 14.pdf
  (70.33 KB)
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych naterenie Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-03-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:56:56)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIV 187 14.pdf UCHWAŁA XXXIV 187 14.pdf
  (1.21 MB)
  w sprawie zmianyuchwały Nr XXIX/150/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia dozmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-03-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:56:25)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIV 186 14.pdf UCHWAŁA XXXIV 186 14.pdf
  (69.59 KB)
  w sprawie upoważnieniaKierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy do załatwiania indywidualnychspraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawaniadecyzji administracyjnych dotyczących przyznania dodatku energetycznego.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-03-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:53:39)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 220 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 220 14.pdf
  (62.45 KB)
  wsprawie uchwalenia programu współpracyGminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 16:02:16)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 219 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 219 14.pdf
  (65.42 KB)
  zmieniająca uchwałę Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowegosposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadamikomunalnymi
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 16:00:47)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 218 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 218 14.pdf
  (63.26 KB)
  14 w sprawieuchylenia uchwały Nr XIX/116/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 16:00:19)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 217 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 217 14.pdf
  (67.32 KB)
  w sprawie wyboru metodyustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniawysokości tej opłaty.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:59:55)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 216 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 216 14.pdf
  (63.9 KB)
  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:58:48)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 215 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 215 14.pdf
  (65.83 KB)
  w sprawieobniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:58:13)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 214 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 214 14.pdf
  (67.67 KB)
  w sprawie określenia wysokości stawek podatkuod nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2015.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:24:11)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:57:48)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVII 198 14.pdf UCHWAŁA XXXVII 198 14.pdf
  (63.71 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-08-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:23:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:38:51)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVI 197 14.pdf UCHWAŁA XXXVI 197 14.pdf
  (67.29 KB)
  wsprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów oróżnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów,psychologów zatrudnionych w szkołach lub przedszkolu, dla których organemprowadzącym jest gmina Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-05-29
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:23:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:46:28)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVI 196 14.pdf UCHWAŁA XXXVI 196 14.pdf
  (63.5 KB)
  w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-05-29
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:23:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:45:31)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVI 195 14.pdf UCHWAŁA XXXVI 195 14.pdf
  (63.04 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-05-29
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:23:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:45:53)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXV 194 14.pdf UCHWAŁA XXXV 194 14.pdf
  (62.7 KB)
  wsprawie przyjęcia Gminnego Programu WspieraniaRodziny na lata 2014-2017
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-04-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:23:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:49:34)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXV 193 14.pdf UCHWAŁA XXXV 193 14.pdf
  (68.79 KB)
  wsprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizacjęzadania pn. ?Wykonanie chodnika w miejscowości Karmanowice przy drodzepowiatowej 2534L?.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-04-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:23:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:48:53)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIX 221 14.pdf UCHWAŁA XXXIX 221 14.pdf
  (62.86 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność WójtaGminy.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:23:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 16:02:55)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVIII 205 14.pdf UCHWAŁA XXXVIII 205 14.pdf
  (69.37 KB)
  w sprawie przystąpienia do zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-08-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:22:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:37:37)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVIII 204 14.pdf UCHWAŁA XXXVIII 204 14.pdf
  (67.09 KB)
  w sprawie przystąpienia do zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-08-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:22:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:37:14)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVIII 203 14.pdf UCHWAŁA XXXVIII 203 14.pdf
  (63.18 KB)
  w sprawie przystąpienia do zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-08-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:22:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:36:45)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVIII 201 14.pdf UCHWAŁA XXXVIII 201 14.pdf
  (74.39 KB)
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-08-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:22:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:35:37)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVIII 200 14.pdf UCHWAŁA XXXVIII 200 14.pdf
  (63.01 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-08-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:22:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 16:04:50)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXVII 199 14.pdf UCHWAŁA XXXVII 199 14.pdf
  (61.86 KB)
  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-08-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:22:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 11:39:42)
 
 
ilość odwiedzin: 262963

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X