Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Wąwolnica
Herb Urząd Gminy Wąwolnica

Piątek 23.12.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2013

 • plik pdf - UCHWAŁA XXII 133 13.pdf UCHWAŁA XXII 133 13.pdf
  (63.63 KB)
  wsprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GminieWąwolnica na lata 2013 - 2015.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-07
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:57:05)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXII 132 13.pdf UCHWAŁA XXII 132 13.pdf
  (63.99 KB)
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2013.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-07
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:57:42)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXII 131 13.pdf UCHWAŁA XXII 131 13.pdf
  (63.89 KB)
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ew. 278 położonej w Celejowie, stanowiącejmienie gminne.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-02-07
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:58:17)
 • plik pdf - UCHWAŁA XVIII 102 12.pdf UCHWAŁA XVIII 102 12.pdf
  (66.67 KB)
  w sprawie podziału Gminy Wąwolnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-20
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:20:18)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXV 144 13.pdf UCHWAŁA XXV 144 13.pdf
  (64.53 KB)
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta GminyWąwolnica z wykonania budżetu za 2012 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:33:17)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXIII 140 13.pdf UCHWAŁA XXIII 140 13.pdf
  (64.97 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka nadziałalność Wójta Gminy.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:34:45)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXIII 139 13.pdf UCHWAŁA XXIII 139 13.pdf
  (64.35 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi E. Kędziory na działalnośćWójta Gminy.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:33:49)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXIII 138 13.pdf UCHWAŁA XXIII 138 13.pdf
  (68.07 KB)
  w sprawie szczegółowegosposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:35:19)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXIII 137 13.pdf UCHWAŁA XXIII 137 13.pdf
  (64.09 KB)
  w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady GminyWąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:55:21)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXIII 136 13.pdf UCHWAŁA XXIII 136 13.pdf
  (67.59 KB)
  w sprawie udzieleniapomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552 LWąwolnica ? Poniatowa.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:54:54)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXIII 135 13.pdf UCHWAŁA XXIII 135 13.pdf
  (62.66 KB)
  w sprawie zmian w wieloletniejprognozie finansowej na 2013 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:31:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:56:32)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 153 13.pdf UCHWAŁA XXVII 153 13.pdf
  (68.62 KB)
  w sprawie przystąpienia do zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:22:24)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVI 152 13.pdf UCHWAŁA XXVI 152 13.pdf
  (66.39 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka nadziałalność Wójta Gminy.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:31:45)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVI 151 13.pdf UCHWAŁA XXVI 151 13.pdf
  (66.66 KB)
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty iustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:30:37)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVI 150 13.pdf UCHWAŁA XXVI 150 13.pdf
  (65.22 KB)
  w sprawie zmiany uchwały wsprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadóww zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:29:56)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVI 149 13.pdf UCHWAŁA XXVI 149 13.pdf
  (63.43 KB)
  w sprawieuchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyWąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-06-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:29:14)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXV 146 13.pdf UCHWAŁA XXV 146 13.pdf
  (65.21 KB)
  w sprawie zmian w budżeciegminy na 2013 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:32:47)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXV 145 13.pdf UCHWAŁA XXV 145 13.pdf
  (66.16 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi B. Błaszczyka nadziałalność Wójta Gminy.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:32:17)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 160 13.pdf UCHWAŁA XXVII 160 13.pdf
  (64.05 KB)
  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętamibezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica wroku 2013
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:28:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 159 13.pdf UCHWAŁA XXVII 159 13.pdf
  (78.46 KB)
  w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu iwyrobów zawierających azbest dla Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:27:29)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 158 13.pdf UCHWAŁA XXVII 158 13.pdf
  (63.02 KB)
  w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:26:32)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 157 13.pdf UCHWAŁA XXVII 157 13.pdf
  (64.21 KB)
  W sprawie określenia wzorudeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanejprzez właściciela nieruchomości.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:26:05)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 156 13.pdf UCHWAŁA XXVII 156 13.pdf
  (67.96 KB)
  w sprawie przystąpienia dosporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:25:24)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 155 13.pdf UCHWAŁA XXVII 155 13.pdf
  (69.29 KB)
  w sprawie przystąpienia do zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:24:48)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 154 13.pdf UCHWAŁA XXVII 154 13.pdf
  (68.63 KB)
  w sprawie przystąpienia do zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:30:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:23:06)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXX 173 13.pdf UCHWAŁA XXX 173 13.pdf
  (66.93 KB)
  w sprawiewarunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymiza pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:29:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:12:50)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXX 172 13.pdf UCHWAŁA XXX 172 13.pdf
  (67.93 KB)
  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środkówtransportowych
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:29:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:12:10)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXX 171 13.pdf UCHWAŁA XXX 171 13.pdf
  (66.22 KB)
  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:29:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:10:27)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXX 170 13.pdf UCHWAŁA XXX 170 13.pdf
  (67.97 KB)
  w sprawie: określenia wysokości stawekpodatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wąwolnica na rok 2014.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:29:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:09:32)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVIII 163 13.pdf UCHWAŁA XXVIII 163 13.pdf
  (63.43 KB)
  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-13
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:29:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:21:41)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVIII 162 13.pdf UCHWAŁA XXVIII 162 13.pdf
  (67.97 KB)
  w sprawie zmian w budżeciegminy na 2013 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-09-13
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:29:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:21:03)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXVII 161 13.pdf UCHWAŁA XXVII 161 13.pdf
  (63.23 KB)
  w sprawie zmian w budżeciegminy na 2013 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-07-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:29:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:28:40)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXIII 134 13.pdf UCHWAŁA XXXIII 134 13.pdf
  (64.62 KB)
  w sprawie zmian w budżeciegminy na 2013 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:28:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:59:11)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXII 181 13.pdf UCHWAŁA XXXII 181 13.pdf
  (63.51 KB)
  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:28:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:05:14)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXII 180 13.pdf UCHWAŁA XXXII 180 13.pdf
  (60.41 KB)
  w sprawie uchwaleniabudżetu Gminy na rok 2014
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:28:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:04:38)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXI 179 13.pdf UCHWAŁA XXXI 179 13.pdf
  (66.67 KB)
  wsprawie uchwalenia programu współpracyGminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-17
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:28:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:06:23)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXXI 178 13.pdf UCHWAŁA XXXI 178 13.pdf
  (64.65 KB)
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2014.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-12-17
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:28:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:08:00)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXX 175 13.pdf UCHWAŁA XXX 175 13.pdf
  (66.67 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:28:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 14:19:37)
 • plik pdf - UCHWAŁA XXX 174 13.pdf UCHWAŁA XXX 174 13.pdf
  (67.13 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2013-11-04
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:28:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-17 12:55:50)
 
 
ilość odwiedzin: 262964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X