Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Wąwolnica
Herb Urząd Gminy Wąwolnica

Piątek 23.12.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2015

 • Uchwała X/56/2015
 • Uchwała X/64/2015
 • Uchwała X/57/2015
 • Uchwała X/65/2015
 • Uchwała X/50/2015
 • Uchwała X/58/2015
 • Uchwała X/66/2015
 • Uchwała X/51/2015
 • Uchwała X/59/2015
 • Uchwała X/67/2015
 • Uchwała X/52/2015
 • Uchwała X/60/2015
 • Uchwała X/53/2015
 • Uchwała X/61/2015
 • Uchwała X/54/2015
 • Uchwała X/62/2015
 • Uchwała X/55/2015
 • Uchwała X/63/2015
 • plik pdf - UCHWAŁA IV 12 15.pdf UCHWAŁA IV 12 15.pdf
  (74.41 KB)
  w sprawie uchwaleniabudżetu Gminy na rok 2015
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-01-29
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:41:05)
 • plik pdf - UCHWAŁA IV 13 15.pdf UCHWAŁA IV 13 15.pdf
  (64.23 KB)
  w sprawie wieloletniej prognozyfinansowej
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-01-29
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:40:04)
 • plik pdf - UCHWAŁA IV 14 15.pdf UCHWAŁA IV 14 15.pdf
  (62.53 KB)
  w sprawie wyrażenia zgodyna wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu będącej własnością GminyWąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-01-29
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:39)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:37:57)
 • plik pdf - UCHWAŁA IV 15 15.pdf UCHWAŁA IV 15 15.pdf
  (62.88 KB)
  w sprawie wyrażenia zgodyna wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń garażowych będącychwłasnością Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-01-29
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:38:51)
 • plik pdf - UCHWAŁA IV 16 15.pdf UCHWAŁA IV 16 15.pdf
  (61.99 KB)
  w sprawie przyjęcia GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica na rok 2015.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-01-29
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:39:33)
 • plik pdf - UCHWAŁA IX 46 15.pdf UCHWAŁA IX 46 15.pdf
  (91.23 KB)
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/153/13 zdnia 30 lipca 2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-08-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:15:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:00:19)
 • plik pdf - UCHWAŁA IX 47 15.pdf UCHWAŁA IX 47 15.pdf
  (73.11 KB)
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/153/13 zdnia 30 lipca 2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-08-27
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:15:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:01:41)
 • plik pdf - UCHWAŁA V 17 15.pdf UCHWAŁA V 17 15.pdf
  (63.49 KB)
  w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:28:31)
 • plik pdf - UCHWAŁA V 18 15.pdf UCHWAŁA V 18 15.pdf
  (60.66 KB)
  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąwolnica na 2015r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:29:20)
 • plik pdf - UCHWAŁA V 19 15.pdf UCHWAŁA V 19 15.pdf
  (75.88 KB)
  w sprawieprzyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2015r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:30:29)
 • plik pdf - UCHWAŁA V 20 15.pdf UCHWAŁA V 20 15.pdf
  (61.61 KB)
  w sprawie zmian wbudżecie gminy na 2015 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:31:10)
 • plik pdf - UCHWAŁA V 21 15.pdf UCHWAŁA V 21 15.pdf
  (60.95 KB)
  w sprawie zmian w wieloletniejprognozie finansowej na 2015 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:34:08)
 • plik pdf - UCHWAŁA V 22 15.pdf UCHWAŁA V 22 15.pdf
  (64.96 KB)
  wsprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizacjęzadania pn. ?Wykonanie chodnika w miejscowości Karmanowice przy drodzepowiatowej 2534L?.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:34:43)
 • plik pdf - UCHWAŁA V 23 15.pdf UCHWAŁA V 23 15.pdf
  (70.77 KB)
  5 w sprawie określeniaszczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania naraty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnyprzysługujących Gminie Wąwolnica lub jej jednostkom podległym
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-03-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:19:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:37:16)
 • plik pdf - UCHWAŁA VI 24 15.pdf UCHWAŁA VI 24 15.pdf
  (62.86 KB)
  w sprawie zmiany uchwały wsprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2015r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:18:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:23:56)
 • plik pdf - UCHWAŁA VI 25 15.pdf UCHWAŁA VI 25 15.pdf
  (65.04 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-04-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:18:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:26:18)
 • plik pdf - UCHWAŁA VI 26 15.pdf UCHWAŁA VI 26 15.pdf
  (65.05 KB)
  w sprawie rozpatrzeniaskargi na Wójta Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-04-23
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:18:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:26:55)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 27 15.pdf UCHWAŁA VII 27 15.pdf
  (62.64 KB)
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2014r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:13:16)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 28 15.pdf UCHWAŁA VII 28 15.pdf
  (63.35 KB)
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ztytułu wykonania budżetu za 2014r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:13:51)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 29 15.pdf UCHWAŁA VII 29 15.pdf
  (61.15 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:17:00)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 30 15.pdf UCHWAŁA VII 30 15.pdf
  (63.86 KB)
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:12:46)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 32 15.pdf UCHWAŁA VII 32 15.pdf
  (62.84 KB)
  zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania stałychkomisji Rady Gminy Wąwolnica, określenia liczby członków komisji i ich składuosobowego.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:15:03)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 33 15.pdf UCHWAŁA VII 33 15.pdf
  (62.13 KB)
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:15:29)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 34 15.pdf UCHWAŁA VII 34 15.pdf
  (66.06 KB)
  w sprawie powołania stałej Komisji Rady GminyWąwolnica- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia liczby członkówkomisji i jej składu osobowego.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:17:10)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 35 15.pdf UCHWAŁA VII 35 15.pdf
  (64.67 KB)
  w sprawie wyboru przewodniczącego stałejkomisji Rady Gminy Wąwolnica ? Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:17:47)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 36 15.pdf UCHWAŁA VII 36 15.pdf
  (66.91 KB)
  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/64/07 Rady GminyWąwolnica z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Wąwolnica doStowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania wdrażającego Program Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:12:19)
 • plik pdf - UCHWAŁA VII 37 15.pdf UCHWAŁA VII 37 15.pdf
  (65.26 KB)
  wsprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądówpowszechnych
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-05-28
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:16:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:23:35)
 • plik pdf - UCHWAŁA VIII 38 15.pdf UCHWAŁA VIII 38 15.pdf
  (94.01 KB)
  ? w sprawie reasumpcjiuchwały Nr VI/ 25/15 Rady GminyWąwolnica z dnia 23 kwietnia2015r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-06-25
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:15:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:04:47)
 • plik pdf - UCHWAŁA VIII 39 15.pdf UCHWAŁA VIII 39 15.pdf
  (71.95 KB)
  w sprawie rozpatrzeniaskargi na Wójta Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-06-25
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:15:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:05:18)
 • plik pdf - UCHWAŁA VIII 40 15.pdf UCHWAŁA VIII 40 15.pdf
  (74.04 KB)
  w sprawie rozpatrzeniaskargi na Wójta Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-06-25
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:15:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-18 10:16:07)
 • plik pdf - UCHWAŁA VIII 44 15.pdf UCHWAŁA VIII 44 15.pdf
  (60.81 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-06-25
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:15:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:05:49)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 49 15.pdf UCHWAŁA X 49 15.pdf
  (62.02 KB)
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2014-11-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:14:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:40:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 50 15.pdf UCHWAŁA X 50 15.pdf
  (64.4 KB)
  wsprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica z ustaleniamiStudiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:14:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:41:19)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 51 15.pdf UCHWAŁA X 51 15.pdf
  (96.52 KB)
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:14:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:42:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 52 15.pdf UCHWAŁA X 52 15.pdf
  (63.7 KB)
  wsprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniamiStudiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:14:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:42:30)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 53 15.pdf UCHWAŁA X 53 15.pdf
  (91.73 KB)
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:11:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:43:07)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 54 15.pdf UCHWAŁA X 54 15.pdf
  (64.22 KB)
  wsprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniamiStudiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:11:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:45:23)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 55 15.pdf UCHWAŁA X 55 15.pdf
  (107.11 KB)
  w sprawie uchwaleniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:11:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:46:08)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 56 15.pdf UCHWAŁA X 56 15.pdf
  (65.59 KB)
  wsprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. I, z ustaleniami Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:11:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:46:46)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 57 15.pdf UCHWAŁA X 57 15.pdf
  (93.45 KB)
  w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego,miejscowość Rąblów cz. I.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:11:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:47:13)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 58 15.pdf UCHWAŁA X 58 15.pdf
  (65.68 KB)
  wsprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. II, z ustaleniamiStudiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:11:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:50:08)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 59 15.pdf UCHWAŁA X 59 15.pdf
  (92.11 KB)
  w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Rąblów cz. II
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:13:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:50:48)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 60 15.pdf UCHWAŁA X 60 15.pdf
  (65.93 KB)
  wsprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Łopatki Kol./Karmanowice, z ustaleniamiStudiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:13:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:51:14)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 61 15.pdf UCHWAŁA X 61 15.pdf
  (103.89 KB)
  w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania, miejscowość ŁopatkiKol./Karmanowice.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:13:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:53:37)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 62 15.pdf UCHWAŁA X 62 15.pdf
  (64.7 KB)
  wsprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniamiStudiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:13:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:54:33)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 63 15.pdf UCHWAŁA X 63 15.pdf
  (93.59 KB)
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:13:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:55:01)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 64 15.pdf UCHWAŁA X 64 15.pdf
  (64.11 KB)
  w sprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonej do uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, z ustaleniamiStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:12:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:56:04)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 65 15.pdf UCHWAŁA X 65 15.pdf
  (95.59 KB)
  w sprawie uchwaleniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:12:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:57:00)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 66 15.pdf UCHWAŁA X 66 15.pdf
  (64.84 KB)
  wsprawie stwierdzenia zgodności, zgłoszonego do uchwalenia Miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego, miejscowość Celejów, z ustaleniami Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:12:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:57:25)
 • plik pdf - UCHWAŁA X 67 15.pdf UCHWAŁA X 67 15.pdf
  (101.81 KB)
  w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego,miejscowość Celejów
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-10-26
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:12:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:59:02)
 • plik pdf - UCHWAŁA XI 68 15.pdf UCHWAŁA XI 68 15.pdf
  (66.3 KB)
  w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacjipodatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-11-05
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:10:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:37:28)
 • plik pdf - UCHWAŁA XI 69 15.pdf UCHWAŁA XI 69 15.pdf
  (64.94 KB)
  wsprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatkurolnego na 2016 r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-11-05
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:10:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:36:52)
 • plik pdf - UCHWAŁA XI 70 15.pdf UCHWAŁA XI 70 15.pdf
  (65.58 KB)
  w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewnaprzyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-11-05
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:10:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:33:51)
 • plik pdf - UCHWAŁA XI 71 15.pdf UCHWAŁA XI 71 15.pdf
  (73.94 KB)
  w sprawie określenia wysokości rocznych stawekpodatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminyWąwolnica na rok 2016.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-11-05
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:10:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:37:56)
 • plik pdf - UCHWAŁA XI 73 15.pdf UCHWAŁA XI 73 15.pdf
  (68.59 KB)
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku odnieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wąwolnica na rok 2016.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-11-05
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:10:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:35:01)
 • plik pdf - UCHWAŁA XI 74 15.pdf UCHWAŁA XI 74 15.pdf
  (71.22 KB)
  w sprawie zmianyuchwały Nr XXXVIII/205/14 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 sierpnia 2014r. wsprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-11-05
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:10:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:38:43)
 • plik pdf - UCHWAŁA XII 75 15.pdf UCHWAŁA XII 75 15.pdf
  (63.25 KB)
  wsprawie uchwalenia programu współpracyGminy Wąwolnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-11-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:10:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:32:59)
 • plik pdf - UCHWAŁA XII 76 15.pdf UCHWAŁA XII 76 15.pdf
  (61.5 KB)
  w sprawie zmian w budżeciegminy na 2015 rok
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:09:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 15:42:27)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIII 77 15.pdf UCHWAŁA XIII 77 15.pdf
  (67.32 KB)
  w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Wąwolnica.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:09:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:26:59)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIII 78 15.pdf UCHWAŁA XIII 78 15.pdf
  (62.92 KB)
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:09:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:26:29)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIII 79 15.pdf UCHWAŁA XIII 79 15.pdf
  (75.13 KB)
  wsprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:09:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:31:44)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIII 80 15.pdf UCHWAŁA XIII 80 15.pdf
  (70.97 KB)
  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:09:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:27:27)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIII 81 15.pdf UCHWAŁA XIII 81 15.pdf
  (62.96 KB)
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąwolnica
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:09:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:25:39)
 • plik pdf - UCHWAŁA XIII 82 15.pdf UCHWAŁA XIII 82 15.pdf
  (68.85 KB)
  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka PomocySpołecznej w Wąwolnicy do załatwianiaindywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzjiadministracyjnych dotyczących przyznawaniadodatku energetycznego.
  Wytworzył:
  Typ dokumentu:
  Uchwała
  Data uchwalenia:
  2015-12-30
  Udostępnił:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-15 15:09:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Łukasz Marciniak
  (2016-02-16 14:28:20)
 
 
ilość odwiedzin: 262962

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X